Sista dag

15   11   2011  

Viktigt rättsligt meddelande

 • Tävlingen är öppen för alla barn som bor i sverige och är födda antingen 2000, 2001 eller 2002.
 • Varje deltagare får skicka in en bild. Den ska ha att göra med temat ”Rymden och konsten att flyga”.
 • Tävlingen äger rum mellan den första september och den 15 november 2011. Alla konstverk måste skickas in mellan dessa datum.
 • Bilderna bedöms av en jury från Sverige som tittar på hur mycket konstverket har att göra med temat och hur ovanligt och vackert det är.
 • Alla deltagare ska anmäla sig till tävlingen genom att fylla i anmälningsblanketten.
 • Deltagaren måste skicka in ett bidrag som han eller hon har gjort själv.
 • Alla deltagare måste gå med på att Europeiska kommissionen får använda konstverket i samband med Galileo-programmet.
 • Anställda på EU:s institutioner – inklusive myndigheter och delegationer – och deras familjer får inte delta.
 • Vinnaren från varje deltagande land får en satellit i Galileo-programmet uppkallad efter sig. Satelliterna i Galileo-programmet ska skjutas upp i etapper med början under 2011 tills alla är på plats.
 • Det finns inget ekonomiskt alternativ till priset.
 • Det kostar inget att vara med i tävlingen.
 • Beslutet är slutgiltigt