Uzávierka

15   11   2011  

Satelitný program Galileo

Európa v súčasnosti vytvára svoj vlastný systém satelitnej navigácie – program Galileo. Satelity programu Galileo budú vedieť veľmi presne určiť, kde na Zemi sa nachádza určitá osoba alebo predmet. Tento program zabezpečí Európe vedúcu pozíciu v oblasti vesmírnych technológií. Znamená to tiež, že satelitné navigačné signály budú k dispozícii aj vtedy, keby sa niečo stalo s iným systémom – napríklad s americkým systémom GPS.

Možnosť určiť presnú polohu osoby alebo predmetu, ako je vlak či loď, sa dá využiť rôzne. Možno tak napríklad navigovať pilotov alebo kapitánov, aby sa ich lietadlá či lode nedostali príliš blízko k sebe. Ďalej možno pomôcť ľuďom dostať sa na nové miesto, poslať informáciu do sietí mobilných telefónov, aby správne fungovali, zabezpečiť dodávanie elektriny, pomôcť sanitkám a hasičom nájsť osoby, ktoré potrebujú ich pomoc atď. Satelitné navigačné signály v súčasnosti umožňujú a zefektívňujú toľko vecí!

V rámci programu Galileo sa čoskoro začne vypúšťať minimálne 27 satelitov, ktoré budú v konštelácii obiehať okolo Zeme vo vzdialenosti viac ako 20 000 km. Vypustenie prvých dvoch satelitov na obežnú dráhu je naplánované na tretí štvrťrok 2011. Do vesmíru ich vynesie raketa. Jeden z týchto dvoch satelitov bude pomenovaný po dieťati z Belgicka a druhý po dieťati z Bulharska. Ďalšie satelity budú tiež pomenované po deťoch z členských krajín Európskej únie.

Zapoj sa do súťaže a podpor toto úžasné dobrodružstvo!