Uzávierka

15   11   2011  

Dôležité právne upozornenie

 • Súťaže sa môžu zúčastniť všetky deti, ktoré žijú na Slovensku a narodili sa v roku 2000, 2001 alebo 2002.
 • Každý účastník môže odovzdať iba jeden obrázok. Obrázok by sa mal zaoberať témou „Vesmír a kozmonautika“.
 • Súťaž prebieha od 1. septembra do 15. novembra 2011. Všetky súťažiace obrázky musia byť odovzdané v tejto lehote.
 • Výtvarné diela bude posudzovať národná porota podľa toho či obrázok vystihuje danú tému, či je originálny a pekný.
 • Všetci účastníci sa musia do súťaže zaregistrovať vyplnením oficiálneho formulára.
 • Obrázok musí účastník vytvoriť sám.
 • Všetci účastníci musia súhlasiť s tým, že ich dielo bude použité Európskou komisiou v súvislosti so satelitným programom Galileo.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci európskych inštitúcií vrátane agentúr a delegácií a ich rodinných príslušníkov.
 • Po víťazovi z každej účastníckej krajiny bude pomenovaný jeden satelit programu Galileo. Satelity programu Galileo majú byť vypúšťané do vesmíru postupne od roku 2011, až kým nebude konštelácia úplná.
 • Túto cenu nie je možné vyplatiť.
 • Účasť v súťaži je bezplatná.
 • Rozhodnutie je konečné