Termin

15   11   2011  

Ważna informacja prawna

 • Konkurs otwarty jest dla wszystkich dzieci, które mieszkają w Polsce i urodziły się w roku 2000, 2001 lub 2002.
 • Każdy uczestnik może przesłać jeden rysunek związany z tematem „Kosmos i aeronautyka”.
 • Konkurs trwa od 1 września do 15 listopada 2011 roku. Wszystkie prace muszą zostać nadesłane w tym okresie.
 • Prace będą oceniane przez krajowe jury pod względem ich zgodności z tematem konkursu, oryginalności ekspresji i wrażeń estetycznych.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zarejestrować się do konkursu poprzez wypełnienie oficjalnego formularza zgłoszeniowego.
 • Wszystkie rysunki muszą być owocem własnej pracy danego uczestnika.
 • Wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na późniejsze wykorzystanie ich prac przez Komisję Europejską w związku z programem nawigacji satelitarnej Galileo.
 • W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w instytucjach Unii Europejskiej, ich agencjach i delegacjach oraz członkowie rodzin tych osób.
 • Satelity Programu Galileo zostaną nazwane imionami zwycięzców z poszczególnych krajów. Satelity te będą wysyłane w kosmos grupami, od roku 2011 do chwili skompletowania konstelacji.
 • Nagrody w konkursie nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.
 • Przystąpienie do konkursu nie wiąże się z żadną opłatą.
 • Decyzja jest ostateczna