Tähtaeg

15   11   2011  

Oluline õigusalane teave

 • Võistlusel võivad osaled kõik lapsed, kes elavad Eestis ja on sündinud aastal 2000, 2001 või 2002.
 • Iga osaleja võib saata ühe pildi, mis peab vastama teemale „Kosmos ja kosmoselend“.
 • Võistlus kestab 1. septembrist 15. novembrini 2011. Kõik osalejad peavad pildid selle aja jooksul meile saatma.
 • Pilte hindab kohalik žürii kolme kriteeriumi põhjal: pildi vastavus antud teemale, originaalsus ja kunstiline tase.
 • Kõik osalejad peavad võistlusele registreerima, milleks tuleb täita ametlik osalemisankeet.
 • Kõik osalejad tohivad saata ainult omavalmistatud pildi.
 • Kõik osalejad peavad olema nõus sellega, et nende pilte kasutab Euroopa Komisjon edasi seoses Galileo satelliidiprogrammiga.
 • Võistlusel ei tohi osaleda Euroopa institutsioonide (kaasa arvatud agentuuride ja delegatsioonide) töötajad ega nende pered.
 • Iga võistlusel osaleva riigi võitja järgi antakse ühele Galileo programmi satelliidile nimi. Galileo programmi satelliidid plaanitakse saata kosmosesse etappide kaupa alates aastal 2011 kuni võrgustik on täielik.
 • Auhinda ei maksta rahas välja.
 • Võistlusel osalemine on tasuta.
 • Otsus on lõplik.