Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

15   11   2011  

Σημαντική νομική ανακοίνωση

 • Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλα τα παιδιά, τα οποία ζουν στην ΕΛΛΑΔΑ και γεννήθηκαν είτε το 2000, είτε το 2001 είτε το 2002.
 • Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλει μία ζωγραφιά. Αυτή θα πρέπει να αφορά το θέμα "Διάστημα και Αεροναυτική".
 • Ο διαγωνισμός τρέχει από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Νοεμβρίου 2011. Όλα τα έργα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες.
 • Οι ζωγραφιές θα αξιολογηθούν από μία εθνική κριτική επιτροπή σύμφωνα με το πόσο το κάθε έργο σχετίζεται με το θέμα που έχει δοθεί καθώς και για την αυθεντικότητα της έκφρασης και του αισθητικού αποτελέσματος.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν για το διαγωνισμό συμπληρώνοντας την επίσημη αίτηση συμμετοχής.
 • Όλες οι οι ζωγραφιές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι η προσωπική εργασία του κάθε συμμετέχοντα.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμφωνήσουν στη μεταγενέστερη χρήση της εργασίας που έχουν υποβάλλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με το Δορυφορικό Πρόγραμμα Galileo.
 • Οι εργαζόμενοι στα ευρωπαϊκά όργανα-συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών και των αντιπροσωπειών -καθώς και οι οικογένειές τους δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.
 • Το όνομα του νικητή/-τριας από την κάθε συμμετέχουσα χώρα θα δοθεί σε ένα Δορυφόρο του Προγράμματος Galileo. Τα δορυφορικά Προγράμματα Galileo προγραμματίζονται να εκτοξευθούν σε φάσεις από το 2011 και μέχρι να ολοκληρωθεί ο αστερισμός.
 • Δεν υπάρχει καμία χρηματική αμοιβή για το βραβείο.
 • Δεν υπάρχει καμία συνδρομή συμμετοχής για το διαγωνισμό.
 • Η απόφαση είναι οριστική