Сателитната програма „Галилео“

Европа създава собствена сателитна навигационна система, наречена „Галилео“. Сателитите на „Галилео“ ще бъдат използвани, за да се знае съвсем точно къде на земята се намира даден човек или обект. Тази програма ще осигури водещото място на Европа в сферата на космическите технологии. Това също ще означава, че сигналите от сателитната навигация ще бъдат достъпни, независимо от това какво се случва с други подобни системи, като например американската система GPS.

Информацията за точното местоположение на хора или обекти, като влак или кораб, може да бъде използвана за много цели, включително за насочване на самолети и кораби, за да не се доближават твърде много едни до други, за помагане на хората при пътуването им до непознати места, за синхронизиране на комуникационни и енергийни мрежи, за насочване на линейки и противопожарни коли към нуждаещите се от тяхната помощ, и така нататък. Всъщност толкова много неща днес са вече възможни или по-ефективни благодарение на сателитните навигационни сигнали!

Програмата „Галилео“ скоро ще изстреля поне 27 сателита, които ще образуват съзвездие в орбита на повече от 20 000 км. от Земята. Първите два сателита са предвидени да бъдат изстреляни през септември, като се използва ракета, за да достигнат космоса. Един от тези сателити ще носи името на дете, живеещо в Белгия, а другият ще носи името на дете, живеещо в България. Следващите сателити също ще получат името на деца от страна-членка на Европейския съюз.

Вземи участие в състезанието и подкрепи активно това голямо начинание!