Важна правна уговорка

 • В състезанието могат да участват всички деца, които живеят в България и са родени през 2000, 2001, или 2002 година.
 • Всеки участник може да представи една картина. Тя трябва да бъде на тема „Космос и аеронавтика“.
 • Състезанието ще се проведе от 10-ти април до 31-ви май 2011 година. Всички творби трябва да бъдат представени в рамките на този период.
 • Картините ще бъдат оценявани от национално жури, на база връзката на творбата със зададената тема, оригиналността на израза и естетическото й въздействие.
 • Всички участници трябва да се регистрират за състезанието, като попълнят официалния формуляр за участие.
 • Всички представени творби трябва да са лично нарисувани от участниците.
 • Всички участници трябва да са съгласни с това представените от тях произведения от да бъдат използвани Европейската комисия във връзка със сателитната програма „Галилео“ след конкурса.
 • Служители на европейските институции, включително агенции и делегации, и техните семейства не могат да участват.
 • Победителят/победителката от всяка участваща страна ще има честта сателит от програмата „Галилео“ да носи неговото/нейното име. Планирано е сателитите на програмата „Галилео“ да се изстрелват поетапно, започвайки от 2011 година до образуването на пълно съзвездие.
 • Предметната награда не може да бъде заменена с парична.
 • Няма такса за включване в състезанието.