Belangrijke juridische mededeling

 • De wedstrijd is toegankelijk voor alle kinderen die wonen in België en geboren zijn in 2000, 2001 of 2002.
 • Elke deelnemer kan één werkje indienen. Dit werkje moet ‘de ruimte en ruimtevaart’ als thema hebben.
 • De wedstrijd loopt van 10 april tot 31 mei 2011. Alle kunstwerkjes moeten binnen deze periode worden ingediend.
 • De werkjes zullen beoordeeld worden door een nationale jury, op basis van de relevantie van het kunstwerkje met het gegeven onderwerp en de originaliteit van expressie en het esthetisch aspect.
 • Alle deelnemers moeten zich inschrijven voor de wedstrijd door gebruik te maken van het officiële inschrijvingsformulier.
 • Alle inzendingen moeten het eigen werk zijn van de deelnemers.
 • Alle deelnemers moeten ermee akkoord gaan dat hun ingestuurde kunstwerk kan gebruikt worden door de Europese Commissie, in samenwerking met het Galileo satellietprogramma.
 • Medewerkers van de Europese instellingen, met inbegrip van agentschappen en afvaardigingen, en hun familieleden mogen niet deelnemen.
 • De winnaar van elk deelnemend land geeft zijn of haar naam aan een satelliet van het Galileo programma. De satellieten van het Galileo programma worden gelanceerd in verschillende fasen, vanaf 2011 tot het netwerk klaar is.
 • Er bestaat geen financieel alternatief voor de prijs.
 • Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.
 • De beslissing is onherroepelijk